szkoła w Raszowej

Szkoła w Raszowej

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae przejęło od Wójta Gminy Tarnów Opolski zadanie prowadzenia szkoły podstawowej w Raszowej z dniem 1 sierpnia 2009 r.
Uroczyste otwarcie szkoły miało miejsce 31 sierpnia 2009 r. z udziałem wielu znamienitych gości. Szkoła od początku działalności wprowadzała elementy pedagogiki Marii Montessori oraz nauczanie

dwujęzyczne w języku polskim i niemieckim. Szczególne znaczenie ma nauczanie dzieci poprzez doświadczanie, zrozumienie najbliższego otoczenia i świata, jest to możliwe dzięki licznym projektom realizowanym w szkole, w których dzieci aktywnie uczestniczą.

Strona www naszej szkoły i przedszkola w Raszowej >>>