Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae 

ul. Ozimska 55, 46-050 Raszowa

Gmina Tarnów Opolski

tel.kontaktowy: 77 4644278