Showing 1 Result(s)
szkoła w Gosławicach

Szkoła w Gosławicach

Znaczenie nauki języków wykazuje tendencję wzrostową w całej Europie. Fakt, że teraźniejszy świat tworzy wielką sieć w której dochodzi do interakcji wirtualnych, ale i osobistych powoduje, że co raz to częściej komunikujemy się z ludźmi mówiącymi w innych językach. Tak też rozwój znajomości języków staje się jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych. Obraz świata, który w …